Rankings

Home

Links

Current NewZealand Rankings

NewZealand rankings at 26 July 2021 
Qualification
10 games in previous 12 months

**(xx) indicates number of games played all time in system when xx is fewer than 30.

                 Grade Games Wins %age  Peels

Ranking List: 85 players.
  1 Paddy Chapman [NZ]     2645  70  52  74.3  43 (9sxp) Can
  2 Felix Webby [NZ]      2416  28  23  82.1  5 HB
  3 Logan McCorkindale [NZ]   2367  46  43  93.5  7 SCa
  4 Chris Shilling [NZ]     2316  12   7  58.3  0 Wel
  5 Greg Bryant [NZ]      2305  24  14  58.3  7 Wel
  6 Tony Stephens [NZ]     2305  28  23  82.1  5 HB
  7 Steve Clarke [NZ]      2296  38  34  89.5  2 BOP
  8 John Christie [NZ]     2176  25  18  72.0  1 TV
  9 Duncan Dixon [NZ]      2176  17  13  76.5  1 SCa
 10 Harps Tahurangi [NZ]    2174  38  28  73.7  2 Wel
 11 Dennis Bulloch [NZ]     2158  46  33  71.7  2 TV
 12 Brian Bullen [NZ]      2099  12   7  58.3  0 Wel
 13 Steve Jones [NZ]      2069  19  14  73.7  0 Wel
 14 Ali'i Posimani [NZ]     2004  21  15  71.4  1 Wel
 15 Vincent Commarieu [NZ]   1970  34  21  61.8  1 Akl
 16 Nelson Morrow [NZ]     1953  24  12  50.0  0 Mdx
 17 Peter Filbee [NZ]      1952  53  31  58.5  2 STa
 18 Sue Lea [NZ]        1932  27  15  55.6  0 Wel
 19 Pam Fisher [NZ]       1919  15   9  60.0  0 Akl
 20 Kevin Fellows [NZ]     1910  17   9  52.9  0 Wel
 21 Frank Robinson [NZ]     1903  28  15  53.6  0 CM
 22 Josh Winter [NZ]      1898  24  16  66.7  0 Can
 23 Robbie Spooner [NZ]     1890  23  13  56.5  0 Wel
 24 Peter Parkinson [NZ]    1881  12   4  33.3  0 Can
 25 Stefan Horrer [NZ]     1866  41  22  53.7  0 Wai
 26 Cole Wenmoth [NZ]      1863  33  18  54.5  1 MW
 27 John Muir [NZ]       1858  16   7  43.8  0 Tar
 28 Jim Wardle [NZ]       1780  43  21  48.8  0 Akl
 29 William Rush [NZ]      1772  11   4  36.4  0 Nel
 30 Ian C Campbell [NZ]     1772  13   7  53.8  0 Can
 31 Josh Smith [NZ]       1762  14  11  78.6  0 MW
 32 Graeme Fisher [NZ]     1751  29  13  44.8  0 Wel
 33 Doug Van Belle [NZ]     1745  22  10  45.5  0 Wel
 34 Allister McGregor [NZ]   1744  18  12  66.7  0 BOP
 35 Len Lea [NZ]        1738  38  21  55.3  0 Wel
 36 Geoff Young [NZ]      1722  10   3  30.0  0 TV
 37 Carissa Price [NZ]     1693  39  17  43.6  0 Wai
 38 Nick Smith [NZ]       1676  13   5  38.5  0 Qld
 39 Graeme Simpson [NZ]     1671  17  11  64.7  0 SCa
 40 Kathie Grant [NZ]      1671  16   8  50.0  0 CM
 41 Dick Smith [NZ]       1667  18   6  33.3  0 Akl
 42 Carey Johnstone [NZ]    1656  86  34  39.5  0 STa
 43 Keith Ebden [NZ]      1655  29   6  20.7  0 Akl
 44 Mike McClure [NZ]      1648  33  17  51.5  0 Nel
 45 Baubre Murray [NZ]     1611  59  28  47.5  0 Wel
 46 John Yarrall [NZ]      1608  12   3  25.0  0 Can
 47 Bonnie Johnstone [NZ]    1608  77  39  50.6  0 Tar
 48 Terry Price [NZ]      1592  44  20  45.5  0 Wai
 49 Nairn Smith [NZ]      1585  17   8  47.1  0 Ota
 50 Cindy Clarke [NZ]      1581  37  20  54.1  0 BOP
 51 Roger Adamson [NZ]     1567  10   2  20.0  0 CM
 52 Marion McInnes [NZ]     1554  24   6  25.0  0 Wel
 53 Nicholas Flood [NZ]     1552  26  17  65.4  0 MW
 54 Colleen Stephens [NZ]    1551  10   2  20.0  0 HB
 55 Stewart Pye [NZ]      1535  26  13  50.0  0 Wai
 56 Malcolm Hutchins [NZ]    1535  10   4  40.0  0 MW ** (22)
 57 Jim Gilligan [NZ]      1530  17   6  35.3  0 BOP
 58 Andrew Stuckey [NZ]     1527  10   5  50.0  0 Akl ** (10)
 59 Marion Prentice [NZ]    1516  14   7  50.0  0 Nel
 60 Scott Martins [NZ]     1514  13   5  38.5  0 Akl
 61 Richard Williamson [E]   1507  24  12  50.0  0 Sal
 62 Doug Nottage [NZ]      1498  37  15  40.5  0 Nel
 63 Heather Richardson [NZ]   1481  27  12  44.4  0 WKC
 64 Levi Franks [NZ]      1468  19   9  47.4  0 Can ** (19)
 65 Margaret Muir [NZ]     1460  17   8  47.1  0 Tar
 66 Peter Taylor [NZ]      1459  12   9  75.0  0 BOP
 67 Shaun Theobald [NZ]     1427  11   5  45.5  0 Wel
 68 Matthew Spooner [NZ]    1426  23   9  39.1  0 Wel ** (27)
 69 Sue Williams [NZ]      1412  16  12  75.0  0 STa
 70 Myles Duggan [NZ]      1410  20   7  35.0  0 Can ** (20)
 71 Janet Boutel [NZ]      1409  35  14  40.0  0 Wel
 72 Alan Winwood [NZ]      1391  14   4  28.6  0 Nel
 73 Malcolm McDonald [NZ]    1387  30  15  50.0  0 Tar
 74 Trish Dollan [NZ]      1367  13   4  30.8  0 SCa
 75 Robin Brasell [NZ]     1356  10   7  70.0  0 Wai ** (10)
 76 Owen Evans [NZ]       1341  25   6  24.0  0 Can
 77 Bryan Williams [NZ]     1338  18   9  50.0  0 STa
 78 Mike Newport [NZ]      1328  26   9  34.6  0 WC ** (26)
 79 Tsung Te Cheng [NZ]     1300  14   5  35.7  0 Nor
 80 John McInnes [NZ]      1294  16   5  31.2  0 Wel
 81 Susan Leuchars [NZ]     1258  22   8  36.4  0 Wel
 82 Eileen Judd [NZ]      1257  25   5  20.0  0 STa
 83 Gary Engelen [NZ]      1220  15   6  40.0  0 Tar ** (15)
 84 Steve Costigan [NZ]     1168  14   1  7.14  0 Can ** (14)
 85 Mike Theobald [NZ]     1112  11   1  9.09  0 Wel ** (23)